او…

admin

 

من او را گم کرده ام،
آنجا که موج به ساحل می‌رسد
و اقیانوس به آسمان.

من او را گم کرده‌ام در تلولو چش‌مان کهربایی خورشید بر بیکران آبی آب،

من او را گم کرده ام در غم نگاه پر عمق یک غروب بی خداحافظی،

من او را گم کرده ام در انتهای
بی انتهای دنیا،

و در یک از نقطه زمان،
میان من تا ابد.

من او را گم کرده‌ام در حافظه سرد باد.

من او را گم کرده‌ام در سکوت جاودانه بتهون،

من او را گم کرده‌ام میان
بی‌نهایت یک حس خوب
و تمامی ناگفته‌هایم،

من او را گم کرده‌ام
در نوشته‌هایم،
شعر‌هایم،
نقاشی‌هایم،

و در تمامی چیزهایی که،
حال مرا خوب
می کنند.

نيلوفر قريشي

English language.... En